W dniu 14 marca 2017 r. w Hotelu "Novotel Warszawa Centrum" odbędzie się Konferencja podsumowująca wyniki trzy letniego projektu badawczego pn. Poziom 5 Krajowych Ram Kwalifikacji realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z Firmą Pearson Central Europe oraz grupą uczestniczących uczelni.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznej konferencji naukowej pt. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2016/17 i następnych będzie prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Pierwsza edycja konferencji odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku.

Fundacja Rektorów Polskich oraz Pearson Central Europe Sp. z o.o. organizują konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wypełni Formularz Zgłoszeniowy.