„Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia”
Autorzy: Katarzyna Matuszczak, Ewa Chmielecka (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-485-4
Objętość: 130
Oprawa: miękka

Tom drugi publikacji przygotowanej w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego od 2013 r. przez Fundację Rektorów Polskich i Firmę Pearson Central Europe. Zawarto w niej podsumowanie I części projektu, analizę porównawczą ulokowania wybranych kwalifikacji firmy Pearson na poziomie 5 PRK, przedstawiono opracowane przez 4 polskie uczelnie konkretne programy kształcenia dla 7 kierunków studiów na poziomie 5 PRK. Programy te odpowiadają zapotrzebowaniu rynku pracy, potrzebom studentów, a także potrzebom uczelni i ich kadry. Publikacja zawiera również rekomendacje opracowane przez grono ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyższego.