Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 18 września 2019 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wiceministra Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

The 3rd edition of the Award contest „Leaders in University Management LUMEN” oragnised by the Public Consulting Group Academia has been announced.

The delegation of the CRASP met with a delegation from the Union of Rectors of the Universities of Ukraine in Poznań on 1-4 April 2019.