Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Mirosława Handke

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1993-1997

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 1996-1997

Ministra Edukacji Narodowej w latach 1997-2000

Współzałożyciela Fundacji Rektorów Polskich

 

Zapraszamy do lektury wiosennego wydanie e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Czy etat dydaktyczny jest ucieczką przed slotozą? O alternatywach w rozwoju kariery naukowej pisze dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.