W dniu 13 października 2021 r. w godz. 11:00 -13:30 odbędzie się ogólnopolska Konferencja pt. „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Propozycje zmian ustawowych” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wraz z partnerem strategicznym firmą Pearson Central Europe.

W dniach 19-22 września 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Folwark Łochów w Łochowie odbędzie się XXIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych.

VII edycja Konferencji LUMEN odbędzie się 23 i 24 listopada 2021 r. w formule online. Organizatorami wydarzenia są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz nowy partner strategiczny Konferencji: Times Higher Education.