W dniach 3-6 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Zamek Biskupi” w Janowie Podlaskim odbędzie się XX Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy i Kwestorów/ Dyrektorów Finansowych uczelni członkowskich KRASP.

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 6 pt. „Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r.”.

W dniu 20 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się piąta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.