Partner strategiczny FRP - Firma Pearson Central Europe w dniach 9-11 marca 2021 r. organizuje online międzynarodową konferencję International Higher Education Forum. Tematyka wydarzenia porusza najaktualniejsze tematy i wyzwania, z jakimi świat szkolnictwa wyższego – a w szczególności szeroko rozumiany rynek europejski – mierzy się we współczesnej rzeczywistości.

W związku z opublikowaniem w dniu 9.02.2021 r. przez MEiN uaktualnionej listy czasopism my niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych informujemy, że nie braliśmy udziału w sporządzeniu tej listy...

Fundacja Rektorów Polskich została partnerem stowarzyszonym w Projekcie międzynarodowym EUA – NEWLEAD „Nowe modele innowacyjnego przywództwa i zarządzania zmianą w szkolnictwie wyższym” (ang. New models of innovative leadership and management of the change in higher education”).