W dniach 31.05 - 3.06.2020 r. odbędzie się XXIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Folwark Łochów” w Łochowie.

W dniu 6 lutego 2020 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. J.Woźnicki wziął udział w 2. Forum Akademicko-Gospodarczym „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”, które odbyło się w Politechnice Warszawskiej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Prezes FRP, prof. J. Woźnicki wziął udział w debacie panelowej nt. „Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra” w ramach XIII Forum Europa-Ukraina „Nowe możliwości, stare zagrożenia”, które odbyło się w dniach 4-5 lutego 2020 r. w Rzeszowie – Jasionce.