VI webinar: "Cyfryzacja uczelni e-administracja",  odbędzie się w najbliższy czwartek (4 czerwca) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partner strategiczny FRP, Wydawnictwo Naukowe PWN od blisko siedmiu dekad wspiera środowisko naukowe, dostarczając rozwiązania, które usprawniają pracę dydaktyczną i badawczą.  Publikuj z nami jest jednym z tych rozwiązań – pozwala wydać monografię naukową, publikację pokonferencyjną, czy raport podsumowujący grant badawczy.

Fundacja Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, partnerem technologicznym i organizacyjnym, pod patronatem Przewodniczącego KRASP,  przy wsparciu Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Miesięcznika Forum Akademickiego, inicjują Program webinariów nt. "Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki", obejmujący kilka cyklów seminariów on-line.