W dniach 10-13 lipca 2022 r. odbyła się kolejna XXVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjne Hotelu Hampton by Hilton w Kaliszu. W dniu 12 lipca, podczas tegorocznej Szkoły miała miejsce uroczysta Gala z okazji 20-lecia działalności Fundacji Rektorów Polskich.

Zapraszamy do lektury letniego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Nauka w otoczeniu biznesowym, czyli z pozoru prosta innowacja.

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 przypomina pierwsze momenty kształtowania się Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także opowiada o wyzwaniach, jakie stały przed KRASP w pierwszych latach jej istnienia.