W dniu 18 września 2019 r. w godz. 1130-1500  w siedzibie FRP-ISW w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 14, odbędzie się doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, które tradycyjnie mieć będzie charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości.

W dniu 6 maja 2019 r. ruszyła III edycja KONKURSU „LEADERS IN UNIVERSITY MANAGEMENT – LUMEN 2019” organizowana przez firmę PCG Academia przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich.

W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna XXII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Natura Mazur” w Warchałach.