Memorandum dotyczące polityki kontroli antypalgiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach
Autorzy: Tadeusz Więckowski (red.)
Instytucje sprawcze: Plagiat.pl, Fundacja Rektorów Polskich
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach projektu Polityka kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniachprzeprowadzonego wspólnie przez FRP – ISW oraz firmę Plagiat.pl.  Zawiera ona opis aktualnych działań realizowanych przez uczelnie w zakresie przeciwdziałania plagiatowaniu przez studentów. Sformułowana, na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych i ankietowych w okresie luty – marzec 2016 r. na polskich uczelniach, diagnoza ma w założeniu pomóc uczelniom zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie nowa regulacja i świadomie kształtować wewnętrzną politykę antyplagiatową. Przedstawione w publikacji rekomendacje mają na celu nie tylko skuteczną implementację regulacji ustawowych w zakresie kontroli antyplagiatowej, ale również faktyczną odbudowę etosu akademickiego i ugruntowanie w społecznej świadomości wagi rzetelności i uczciwości naukowej na każdym etapie kształcenia.