Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-232-2847-9
Objętość: 258
Oprawa: miękka

Opracowany raport w ramach Polsko – Ukraińskiego Projektu Badawczego zawiera analizy eksperckie dotyczące porównania ścieżek rozwojowych systemów szkolnictwa wyższego Polski i Ukrainy, prowadzonej współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi uniwersytetami klasycznymi (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

W raporcie zawarto analizę badań empirycznych – opracowanie ankiet na temat współpracy uczelni polskich i ukraińskich, a także wyniki badań jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione) przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za strategiczny i operacyjny wymiar współpracy pomiędzy uczelniami. W raporcie zostały przedstawione informacje na temat wymiany studentów w ramach programu „Study in Poland” realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy, a także doświadczenia ze współpracy Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej w ramach tzw. Metropolitalnej Unii Uczelni Technicznych. Raport zawiera wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w Polsce i w Ukrainie.