Zarządzanie prawami własności intelektualnej w świetle analizy regulaminów uczelnianych
Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-372-7
Objętość: 63
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest wynikiem zrealizowanego przez Fundację Rektorów Polskich projektu „Ochrona własności intelektualnej w kontekście naruszania praw w tym zakresie”. Zostały w niej zebrane, usystematyzowane i zamieszczone wnioski z analizy uczelnianych regulaminów zarządzania prawami autorskimi w kontekście obecnie obowiązującego stanu prawnego, bez uwzględnienia planowanych zmian opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących tzw. uwłaszczenia pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.