Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - poradnik
Autorzy: Urząd patentowy RP
Instytucje sprawcze: Urząd patentowy RP