Financing and Deregulation in Higher Education
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-125-9
Objętość: 144
Oprawa: miękka

W publikacji poddane analizie zostały problemy finansowania publicznych szkół wyższych na tle dyskusji regulacja – deregulacja w szkolnictwie wyższym. Książka zawiera studia przypadku odnośnie finansowania systemu szkolnictwa wyższego Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii,

Publikacja jest przyczynkiem do dyskusji nad systemem finansowania szkolnictwa wyższego i potrzebą jego stopniowej ewolucji, biorącej pod uwagę zarówno lokalne uwarunkowania i determinanty kulturowe, mentalne i ekonomiczne tej ewolucji, jak również uwarunkowania o charakterze uniwersalnym, wynikające z potrzeby większej otwartości i internacjonalizacji narodowych systemów edukacyjnych, autonomii i samorządności akademickiej, a także potrzeby transparentności procesów decyzyjnych w szkolnictwie wyższym i poszczególnych szkołach oraz wiarygodności ich władz akademickich.