Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów- doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-024-5
Objętość: 178
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja, ma charakter raportu roboczego i stanowi formę wprowadzenia do procesu reformy systemu finansowania szkół wyższych w Polsce zaproponowanego w projekcie środowiskowym „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020”.

Celem raportu, przygotowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW), przy wsparciu PKN Orlen, była operacjonalizacji przedstawionych w Strategii... celów i działań odnośnie wprowadzenia zasad konkursowych i kontraktowych przy rozdziale środków budżetowych na cele dydaktyczne, a także wprowadzenia powszechnej, częściowej odpłatności za studia, w powiązaniu z powszechnym systemem dostępu do kredytów i pożyczek studenckich.

Raport składa się z czterech części. Pierwsze trzy zawierają analizę rozwiązań dotyczących różnych systemów szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem jego finansowania, w trzech wybranych krajach bardziej rozwiniętych niż Polska: w Wielkiej Brytanii, w Korei Południowej oraz w Australii. Część czwarta, ostatnia, to bibliografia adnotowana, zawierająca informacje o artykułach, dotyczących problematyki współfinansowania studiów, zamieszczonych w czasopismach naukowych.