Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-027-6
Objętość: 89
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja, mająca charakter raportu roboczego, stanowi formę wprowadzenia do procesu upowszechnienie różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w szkolnictwie wyższym, m.in. w zakresie wspólnego finansowania wspólnych przedsięwzięć w uczelniach. W „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt środowiskowy” wskazano, iż partnerstwo publiczno – prywatne (PPP) jest słabo upowszechnione w naszym kraju. Szkolnictwo wyższe i badania są potencjalnie właściwym i atrakcyjnym obszarem dla PPP, brakuje jednak w tej dziedzinie tradycji, dobrych wzorów i ułatwień prawno -finansowych.

Raport powstał w ceku konkretyzacji proponowanych w Strategii... rozwiązań. Składa się z trzech części. Pierwsze dwie zawierają analizę rozwiązań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego i zasad konkurencji w wybranych krajach, w szczególności w Wielkiej Brytanii, w której rozwiązania typu PPP są często stosowane. Część trzecia, ostatnia, to bibliografia adnotowana, zawierająca informacje o artykułach, dotyczących szeroko rozumianej problematyki współpracy sektorów prywatnego i publicznego w obszarze szkolnictwa wyższego, zamieszczonych w czasopismach naukowych.