Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015
Autorzy: Jan Kozłowski (red.)
Instytucje sprawcze: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-6-4
Objętość: 239
Oprawa: miękka

Celem opracowania jest przygotowanie wstępnych propozycji nowego systemu finansowania B+R w Polsce ze źródeł publicznych, opartego na porównaniu dróg finansowania B+R w Unii Europejskiej i w Polsce.
Raport zawiera przegląd instrumentów finansowania B+R ze źródeł budżetu państwa stosowanych w krajach EU i OECD wraz z oceną, jaką skuteczność mogłyby one mieć w Polsce. Praca uwzględnia zagadnienia funduszy unijnych ujętych w Narodowym Planie Rozwoju.