Społeczna odpowiedzialność uczelni.
Autorzy: Krzysztof Leja (red.)
Instytucje sprawcze: Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdanska, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-886171-9-5
Objętość: 157
Oprawa: miękka

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowo-samorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla budowania pozycji społecznej uczelni.

W wyniku dyskusji w gronie osób związanych z seminarium dla doktorantów „Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy”, zorganizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy, powstał zamysł przygotowania monografii podejmującej zagadnienia związane z problematyką społecznej odpowiedzialności uczelni. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono przedstawicieli Fundacji Rektorów Polskich, Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, uniwersytetów: Jagiellońskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódzkiego, Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; uczeni technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej a także Szkoły Głównej Handlowej. Intencją redaktora monografii było zebranie Autorów, których interesują różne aspekty społecznej odpowiedzialności uczelni, co pozwalałoby na ukazanie bogactwa tej problematyki. Autorami monografii są przedstawiciele środowiska akademickiego z wieloletnim doświadczeniem jak i osoby rozpoczynające karierę akademicką.