Europejskie szanse polskiej młodzieży
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-923756-5-0
Objętość: 177
Oprawa: miękka

Książka stanowi zapis wystąpień i debaty zaprezentowanych na konferencji nt.: Europejskie szanse polskie młodzieży, zorganizowanej przez FRP i Komitet w dniu 29 października 2006 r. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni doktoranci, uczestniczący w organizowanym przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW) seminarium nt.: Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Tematyka podjęta na konferencji jest wypełnianiem statutowych celów, tak Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie, jak i Fundacji Rektorów Polskich. Instytucje te podejmują wysiłki na rzecz promowania badań, debat i nowych rozwiązań, dotyczących funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
Pomysł zorganizowania konferencji, poruszającej problematykę szans odnalezienia się polskiej młodzieży w nowej, zjednoczonej Europie, stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest potrzeba podjęcia najistotniejszych problemów związanych z kształtowaniem się nowych uwarunkowań w sferze polityki edukacyjnej, w jakich przyszło funkcjonować młodemu pokoleniu. Polska młodzież już od lat 90-tych, ale szczególnie po wejściu naszego kraju do UE w 2004 roku, jest podmiotem procesu przystosowywania się do nowej rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturowej. Młodzi ludzie, uczestnicząc w procesie zmian, zachodzących we wszystkich obszarach życia, w sposób szczególny doświadczają tych przemian w sferze, w której ich udział jest wyjątkowo ważny i aktywny, a więc w szkolnictwie i na rynku pracy.