Autorzy: J. Woźnicki (red.) I. Degtyarova, M. Dokowicz, M. Hulicka, T. Jędrzejewski, A. Mrozowska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-231-4394-9
Objętość: 260
Oprawa: miękka

Główny cel książki określa jej tytuł – Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Autorzy podjęli się wskazania obszarów regulacji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, działającego w przestrzeni prawnej po wejściu w życie tzw. ustawy 2.0, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce. Zazwyczaj na obszary te składają się przepisy zawarte w różnych, ale powiązanych ze sobą artykułach. Ich zbiorcza analiza, a więc analiza jednoczesna zbiorów przepisów, umożliwiła odnalezienie i wskazanie kierunków regulacji w odniesieniu do danego obszaru, a po jego identyfikacji autorzy poszukują dla niego uzasadnienia, którego wskazanie jest głównym celem książki. W pracach o tym charakterze autorzy monografii odwołują się do swych doświadczeń, wcześniejszych i aktualnych prac analitycznych, projektowych i  redakcyjnych w  zespołach wykonujących zadania związane z „ustawą 2.0” na etapie jej projektowania oraz do łączącej się z tym tzw. obserwacji uczestniczącej.