Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 28
Oprawa: miękka

"Pandemia COVID-19 przyniosła nowe zagrożenia, które dotknęły uczelnie, stawiając je wobec poważnych wyzwań. Jednym z nich stały się wymagania technologiczne. Poszukując możliwości realizacji swej misji w tych warunkach uczelnie wprowadzały rozwiązania zarządcze i technologiczne, wcześniej nieobecne w ich funkcjonowaniu. 

Ścieżki walki ze skutkami pandemii były i pozostają zróżnicowane w następstwie zasady autonomii instytucjonalnej w systemie szkolnictwa wyższego. Zbliżając się do oczekiwanego końca pandemicznych ograniczeń, rektorzy we współdziałaniu z kanclerzami podejmują decyzje, które określą nowe standardy funkcjonowania uczelni. Bardzo pomocna w tych działaniach jest wymiana doświadczeń, w tym przedstawianie informacji ogólnych o stanie systemu i promocja dobrych praktyk. 

Z takimi intencjami Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z Wolters Kluwer Polska, jednym ze swoich partnerów strategicznych, przeprowadziła badanie, którego wyniki przekazujemy uczelniom oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki" (Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki Prezes FRP).