Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część II - Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku
Autorzy: ks. Andrzej Szostek (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-7583-618-9
Objętość: 28
Oprawa: miękka

Niniejsza Deklaracja ma zachęcić do refleksji nad tym, ku czemu zmierzać powinny polskie uniwersytety w XXI wieku. W publikacji przedstawiono najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polskimi uczelniami, ujęte w formie pięciu kolejnych, związanych ze sobą dylematów: Wartości akademickie versus służebność społeczna; Autonomia versus podległość zewnętrznej kontroli; Kultura akademicka versus kultura korporacyjna; Przygotowanie do rynku pracy versus przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie; Elitarność versus masowość kształcenia. Zasugerowano zasadnicze kierunki podjęcia tych wyzwań, ale nie gotowe sposoby sprostania im, ponieważ mogą one być różne w różnych uczelniach i w różnych okolicznościach. Uwagę skoncentrowano głównie na wyzwaniach, które wiążą się z misją społeczną uniwersytetu.