Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson, Urząd Patentowy RP