Współdziałanie uczelni poblicznych i niepublicznych - opinie rektorów
Autorzy: Ewa Chmielecka
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-1-3
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana w ramach projektu zrealizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Na podstawie badania opinii rektorów stworzono opis wzajemnych relacji pomiędzy sektorem uczelni publicznych i niepublicznych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Autorzy dążyli do usystematyzowania informacji o formach współistnienia obydwu sektorów oraz uzyskania empirycznego potwierdzenia tego, jakie poglądy na ten temat rozpowszechnione są w środowisku akademickim. Opinie rektorów były głosem szczególnie ważnym w kwestii współdziałania sektorów, bowiem w ich codziennej działalności koncentrują się konflikty i współpraca uczelni publicznych i niepublicznych oraz towarzyszące im korzyści i koszty poszczególnych szkół i całego systemu szkolnictwa wyższego. Sprawa współdziałania to jeden z najpoważniejszych problemów działalności rektorów.