Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-4-8
Objętość: 88
Oprawa: miękka

Materiały robocze z ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 13 grudnia 2004 r. w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy.

Projekt Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, w ramach którego odbyło się seminarium „Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej” uzyskał finansowanie w konkursie otwartym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt. Debata na temat Strategii Lizbońskiej. Czas realizacji tego projektu był niezwykle krótki – rozpoczął się w listopadzie, zaś wszystkie działania musiały zostać zakończone w początkach stycznia 2005 r. Aby sprostać temu wymaganiu Instytut Społeczeństwa Wiedzy zdecydował się na wydanie materiałów seminarium w wersji roboczej tzn. w postaci przezroczy lub tez prezentowanych przez mówców (czasami opatrzonych dodatkowym komentarzem) oraz spisanych z taśmy wystąpień w dyskusji. Celem publikacji było przybliżenie kwestii związanych z realizacją zadań stawianych przed polskimi uczelniami przez Strategię Lizbońską.