Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-923156-3-4
Objętość: 159
Oprawa: miękka

Publikacja zawiera zapis debaty z posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (KOiL) KRASP w dniu 4 marca 2006 roku w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Punktem wyjścia do dyskusji było opracowanie Instytutu Społeczeństwa Wiedzy pt. Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wynikające z tego rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - raport końcowy przyjęty na posiedzeniu zespołu wykonawców projektu realizowanego w ISW.