Poziom 5 – brakujące ogniwo? Aspekty Praktyczne
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-619-3
Objętość: 187
Oprawa: miękka

Tom trzeci publikacji przygotowanej w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego od 2013 r. przez Fundację Rektorów Polskich i Firmę Pearson Central Europe. Publikacja zawiera podsumowanie I i II etapu projektu odpowiadających na pytania o możliwość i potrzebę wprowadzenia programów 5 poziomu do oferty polskich szkół wyższych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące rekrutacji kandydatów na studia na 5 poziomie, problematykę poziomu 5 jako pomostu pomiędzy poziomami 4 i 6, możliwość włączania w programy standardów kwalifikacji i szkoleń zawodowych, wykorzystanie efektów kształcenia zdobytych poza edukacją formalną, a także zagadnienia zapewniania jakości kształcenia na 5 poziomie PRK.

W publikacji dokonano skrótów i syntezy wyników przeprowadzonych analiz – pełne opracowania przygotowane przez zespoły eksperckie dostępne są w wersji pdf >>>