Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020

W dniu 25 listopada 2020 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się Webinarium online poświęcone projektowi i wdrożeniu programów kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK w polskich uczelniach, organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W dniach 20-23 września 2020 r. odbyła się kolejna XXIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Folwark Łochów” w Łochowie.

PCG Academia zaprasza na cykl trzech spotkań w okresie od 21 października do 4 listopada, których celem będzie wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Rektorów Polskich.

Spieszymy z informacją o nowym wydaniu e-czasopisma PWN Nauka, w którym Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki udzielił wywiadu na temat zmian w szkolnictwie wyższym po pierwszym semestrze pracy zdalnej, a także o wyborach rektorskich i niezbędnych korektach dotyczących listy czasopism punktowanych, a także o przyszłych wyzwaniach KRASP.

Tegoroczna Konferencja LUMEN organizowana przez firmę PCG Academia oraz Fundację Rektorów Polskich odbędzie się 24 i 25 listopada 2020 roku. Przy obecnych ograniczeniach związanych z pandemią oraz niepewnością jej dalszego przebiegu, uznaliśmy, że realizacja tego typu wydarzenia w tym roku odbędzie się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem formuły online. Moderatorzy i uczestnicy panelu będą dyskutowali „na żywo” w studiu telewizyjnym, ale publiczność będzie miała możliwość jedynie oglądania wystąpień w sieci oraz zadawania pytań.

Rektorzy – członkowie Zgromadzenia

Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,

żegnają Kolegę i członka swego grona,

Prof. dr hab. Franciszka Ziejkę,

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2002-2005, 

JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, 

Współzałożyciela Fundacji,

Uczonego o wielkim dorobku, 

Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć.

W dniach 20-23 września 2020 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Folwark Łochów w Łochowie, odbędzie się XXIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-24 z udziałem Rektorów-seniorów kończących misję. 

Wydawnictwo Naukowe PWN właśnie wydało pierwszy numer nowego e-czasopisma skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Czasopismo kontynuuje dobre praktyki oraz doświadczenie zebrane przez lata redagowania Niezbędnika Akademickiego PWN.

W ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy FRP i WN PWN, w okresie maj-czerwiec 2020 r. w siedzibie FRP odbyły się dwa posiedzenia konsultacyjne poświęcone zagadnieniom tzw. Digital Learning Solutions, Otwartej Nauki i przyszłości komunikacji naukowej w Europie i Polsce.