Fundacja Rektorów Polskich podpisała porozumienie "The Agreement on Reforming Research Assessment" i dołączyła do grona organizacji z całego świata zrzeszonych wokół inicjatywy CoARA.

W imieniu partnera Fundacji Rektorów Polski, Uniwersytetu w Hamburgu zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu online w ramach projektu CoMMiTTEd: "Covid, Migrants and Minorities in Teacher Education: A Fake News Observatory to promote Critical Thinking and Digital Literacy in Times of Crisis" 

Zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, w dniach 28 - 31 maja 2023 r. zorganizowana zostanie XXVII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów,  Dyrektorów i  Głównych Księgowych.

W imieniu naszego partnera strategicznego WN PWN zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w 2023 r. numerem e-czasopisma PWN Nauka. Myśl przewodnia obecnego numeru to globalizacja nauki. O ekspercką wypowiedź na ten temat poproszono prof. dr hab. Marka Kwieka.

Doroczna Konferencja pt. Knowledge, Research, Education Conferences (KRECon) jest organizowana przez Narodową Bibliotekę Techniczną w Pradze od 2010 roku. Celem Konferencji jest utworzenie platformy do dyskusji na ważne i trudne tematy w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Republice Czeskiej i w Europie z udziałem krajowych ekspertów, reprezentantów najważniejszych instytucji z sektora szkolnictwa wyższego oraz ekspertów międzynarodowych.

Fundacja Rektorów Polskich weszła w skład konsorcjum 3-letniego projektu „AGILE - Higher education resilience in refugee crises: forging social inclusion through capacity building, civic engagement and skills recognition”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2022-2025.

W dniu 16 listopada 2022 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. Uroczystość odbyła się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

II Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP pt. Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową, organizowana jest w formie hybrydowej w dniu 9 listopada 2022 roku w godz. 11.00 – 17.00 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie.

W dniu 13 października 2022 r. EUA opublikowało raport pt. „Przywództwo w warunkach przełomowych przemian w szkolnictwie wyższym. Kluczowe wnioski z grup fokusowych NEWLEAD dotyczące rozwoju przywództwa i transformacji instytucjonalnej w szkolnictwie wyższym” autorstwa ekspertów EUA Luisy Bunescu, Thomasa Estermanna.

Z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, PWN przygotowało nowe wydanie e-czasopisma PWN Nauka, w którym opublikowano m.in. list otwarty od Zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN do środowiska akademickiego. Temat numeru: „FAKE-STOP! Tylko wiarygodne źródła wiedzy”