W dniach 10-13 lipca 2022 r. odbyła się kolejna XXVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjne Hotelu Hampton by Hilton w Kaliszu. W dniu 12 lipca, podczas tegorocznej Szkoły miała miejsce uroczysta Gala z okazji 20-lecia działalności Fundacji Rektorów Polskich.

Zapraszamy do lektury letniego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Nauka w otoczeniu biznesowym, czyli z pozoru prosta innowacja.

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 przypomina pierwsze momenty kształtowania się Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także opowiada o wyzwaniach, jakie stały przed KRASP w pierwszych latach jej istnienia.

Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska od 2021 r. realizuje projekt dotyczący cyfryzacji polskich uczelni. W ramach II etapu projektu w 2022 r. przeprowadziliśmy badanie jakościowe na temat nowych technologii w zarządzaniu uczelnią. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszych badań.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP, w dniach 10-13 lipca 2022 r. odbędzie się XXVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024.

Adiunkt naukowo-badawczy FRP dr Iryna Degtyarova została powołana przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisko pełnomocnika rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi. 

"Brutalna agresja wojskowa Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy nie tylko zasługuje na zdecydowane potępienie ale wymaga też solidarnej, skoordynowanej i systemowej reakcji ze strony krajów demokratycznych i społeczności międzynarodowej...."

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich na łamach miesięcznika Forum Akademickie (FA 3/2022) komentuje propozycje zerwania współpracy naukowej z Rosją przedstawioną przez ministra edukacji i nauki oraz polskie środowiska akademickie.

Zapraszamy do lektury wiosennego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: 2022 Rok Botaniki

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji ScienceCon, połączona z Galą wręczenia nagród THE Impact Rankings 2022 odbędzie się 18 maja 2022 roku w budynku Collegium Novum w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są PCG Academia, Times Higher Education oraz globalne wydawnictwo Elsevier. Patronatu nad wydarzeniem udzielili: Fundacja Rektorów Polskich, Przewodniczący KRASP, OPI, Lyrasis oraz Forum Akademickie.