Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej konferencji naukowej pt. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2016/17 i następnych będzie prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniach 4-7 czerwca 2017 r. w Zamkowym Centrum Konferencyjnym Hotelu „Zamek Gniew” w Gniewie odbędzie się XIX Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla kanclerzy i kwestorów/ dyrektorów finansowych uczelni członkowskich KRASP.

Rejestracja online

W dniu 23 maja 2017 r. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pn. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania" zorganizowana przez firmę Plagiat.pl we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich. W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli środowiska akademickiego.

W dniu 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana na kadencje 2016-20 Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Zadania, skład, zasady i tryb działania Komisji zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 18 listopada 2016 r.

W dniu 28 lutego 2017 r. podczas Prezydium KRASP w Krakowie nastąpiło ogłoszenie drugiej edycji konkursu  Leaders in University Management – LUMEN 2017, którego organizatorem jest PCG Academia.

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznej konferencji naukowej pt. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2016/17 i następnych będzie prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Pierwsza edycja konferencji odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku.

Informujemy, iż Konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 marca 2017 r., podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 50 propozycji nazw m. in. kwalifikator zawodowy, inicjator, tytuł ekscepcjata, tiron/ tyron, rzemieślnik, pionier, perkoz.

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie FRP odbędzie się seminarium rozpoczynające drugi etap projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich (FRP), we współpracy z firmą PCG Academia. Projekt ma na celu testowanie i budowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych w uczelniach.

W dniu 20 stycznia  2017 r. w godz. 11:00-15:00 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się Seminarium podsumowujące wyniki badań projektu „Poziom 5 – brakujące ogniwo?” realizowanego przez FRP-ISW wspólnie z firmą Pearson Central Europe w latach 2013-2016.

Program Seminarium >>>