V webinar: "Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym", odbędzie się już w najbliższy czwartek (28 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IV webinar: "Wydłużenie ewaluacji naukowej – nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni", odbędzie się już w najbliższy czwartek (21 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

III webinarium: "Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej", odbędzie się już w najbliższy czwartek (14 maja) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partner strategiczny FRP, Wydawnictwo Naukowe PWN od blisko siedmiu dekad wspiera środowisko naukowe, dostarczając rozwiązania, które usprawniają pracę dydaktyczną i badawczą.  Publikuj z nami jest jednym z tych rozwiązań – pozwala wydać monografię naukową, publikację pokonferencyjną, czy raport podsumowujący grant badawczy.

II webinarium: „Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców”, odbędzie się już w najbliższy czwartek (7 maja) o godzinie 13:30, a dotyczyć będzie kształcenia zdalnego na uczelniach. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia oraz z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dr. hab. Stanisława Chwirota

Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu w latach 2008-2016,

Długoletniego Dyrektora Instytutu Fizyki UMK,

Współtwórcę Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i systemu Ram Kwalifikacji,

Pierwszego Dyrektora Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej,

Wieloletniego eksperta FRP i wybitnego organizatora życia akademickiego i naukowego.

Fundacja Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, partnerem technologicznym i organizacyjnym, pod patronatem Przewodniczącego KRASP,  przy wsparciu Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Miesięcznika Forum Akademickiego, inicjują Program webinariów nt. "Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki", obejmujący kilka cyklów seminariów on-line.

Z głębokim żalem żegnamy

Dr Krystynę Łybacką

Posłankę na Sejm w latach 1991–2014,

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

w latach 2001–2004,

Deputowaną do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Parlamentarzystkę zasłużoną dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Jerzy Woźnicki

Fundacja Rektorów Polskich

Zapraszamy do pobierania nowego Niezbędnika Akademickiego, bezpłatnego czasopisma dla naukowców, dydaktyków i doktorantów. Do wiosennego numeru redakcja zaprosiła czołowych badaczy związanych z polityką naukową, w tym dr. hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM oraz dr. hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK.

UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo uczestników III edycja konferencji Akademia Innowacji dla Uczelni odbędzie się online 7 kwietnia 2020 r. Głównym organizatorem konferencji jest firma PCG Academia, a patronat  nad wydarzeniem objęły: Fundacja Rektorów Polskich, KRASP oraz Forum Akademickie.