Żegnamy

Profesora Henryka Samsonowicza

JM Rektora

Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982,

wybitnego Uczonego

darzonego wielkim osobistym autorytetem

w środowisku rektorów polskich

W dniach 19-22 września 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Folwark Łochów w Łochowie odbędzie się XXIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów finansowych i Głównych Księgowych.

Książka ta pod redakcją naukową prof. Jerzego Woźnickiego, stanowi pierwsze wydawnictwo monograficzne poświęcone funkcjonowaniu rad uczelni. Autorzy odnoszą się do aktualnie obowiązujących ram prawnych dotyczących systemu zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Mirosława Handke

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1993-1997

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 1996-1997

Ministra Edukacji Narodowej w latach 1997-2000

Współzałożyciela Fundacji Rektorów Polskich

 

Zapraszamy do lektury wiosennego wydanie e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Czy etat dydaktyczny jest ucieczką przed slotozą? O alternatywach w rozwoju kariery naukowej pisze dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora RYSZARDA ZIMAKA

wieloletniego Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

współzałożyciela i członka Rady

Fundacji Rektorów Polskich,

znakomitego dyrygenta, wybitnego wykładowcę

i przedstawiciela środowiska rektorskiego, osobę o wielkiej wrażliwości artystycznej, kreatora kultury muzycznej,

który obdarzył nas swą życzliwością i przyjaźnią.

W Fundacji Rektorów Polskich mamy poczucie wielkiej straty.

Z przyjemnością informujemy, że Times Higher Education (THE), instytucja odpowiedzialna za opracowanie najbardziej rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie, została partnerem strategicznym Konferencji LUMEN, organizowanej wspólnie przez Fundację Rektorów Polskich i PCG Academia.

Cykl podcastów LUMEN 1 na 1, czyli prof. Łukasz Sułkowski o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania jest wprowadzeniem do siódmej edycji konferencji Leaders in University Management – LUMEN 2021, zaplanowanej na 23 i 24 kwietnia 2021 r.