Adiunkt naukowo-badawczy FRP dr Iryna Degtyarova została powołana przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisko pełnomocnika rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi. 

"Brutalna agresja wojskowa Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy nie tylko zasługuje na zdecydowane potępienie ale wymaga też solidarnej, skoordynowanej i systemowej reakcji ze strony krajów demokratycznych i społeczności międzynarodowej...."

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich na łamach miesięcznika Forum Akademickie (FA 3/2022) komentuje propozycje zerwania współpracy naukowej z Rosją przedstawioną przez ministra edukacji i nauki oraz polskie środowiska akademickie.

Zapraszamy do lektury wiosennego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: 2022 Rok Botaniki

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji ScienceCon, połączona z Galą wręczenia nagród THE Impact Rankings 2022 odbędzie się 18 maja 2022 roku w budynku Collegium Novum w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są PCG Academia, Times Higher Education oraz globalne wydawnictwo Elsevier. Patronatu nad wydarzeniem udzielili: Fundacja Rektorów Polskich, Przewodniczący KRASP, OPI, Lyrasis oraz Forum Akademickie.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stefana Jurgę

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996-2002

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz

Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 1999 - 2002

Założyciela i Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum NanoBioMedycznego UAM

Podsekretarza i Sekretarza stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki

oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005-2007

Doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Członka Rady w latach 2002-2005 oraz

Członka Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich.

Żegnamy Przyjaciela, Profesora o wielkich zasługach dla środowiska akademickiego,

darzonego autorytetem i sympatią 

W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie.....

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, w dniach 29.05-1.06.2022 r. odbędzie się XXV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Dyrektorów, Kwestorów  i  Głównych Księgowych.  

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy...

Zapraszamy do lektury zimowego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Granice w nauce i polityce.