W dniach 28-29 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Konferencja Naukowa pn. „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019”. Konferencja organizowana jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich i Politechniki Warszawskiej. Konferencja ma charakter zamknięty. Do udziału w niej zapraszają organizatorzy.

 

KONFERENCJA 

  

Formularz Etap 1 z 3: Dane uczestnika

Formularz składa się z 3 etapów, po jego poprawnym wypełnieniu zobaczysz stronę z komunikatem o poprawnej rejestracji.

Powered by BreezingForms