Projekt "Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia" realizowany jest przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W ramach partnerstwa strategicznego z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP, Fundacja Rektorów Polskich realizuje wieloletni Program stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkolnictwa wyższego. Działalność w ramach Programu koordynuje Zespół Konsultacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele KRASP i FRP.

Kontynuujemy, wspólnie z Firmą Pearson Central Europe, realizację projektu pn.: „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji” - działania uzupełniające i dopełniające problematykę 5 poziomu.

Projekty realizowane wspólnie z Public Consulting Group Academia.

Projekty realizowane wspólnie z Plagiat.pl.

Projekty realizowane w ramach Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego.