1. Prof. Jerzy Bieliński - analizy finansowe
  Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów, Uniwersytet Gdański.
 2. Prof. Stanisław Chwirot - pomiary w kształceniu
  Promotor Boloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W przeszłości: Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
 3. Prof. Bogdan Galwas - e-learning, otwarte zasoby edukacyjne
  Politechnika Warszawska, Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej.
 4. Prof. Andrzej Koźmiński - zarządzanie
  Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 5. Dr Mariusz Luterek - informacja publiczna, sekretarz bazy danych
  Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Uniwersytet Warszawski.
 6. Prof. Joanicjusz Nazarko - pomiary produktywności
  Rektor Politechniki Białostockiej, ekspert ds. benchmarkingu. W przeszłości: dziekan Wydziału Zarządzania PB. 7.
 7. Prof. Roman Morawski - wzorce międzynarodowe
  Metrolog, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Nauki o Pomiarach Międzynarodowej Konfederacji Pomiarów, wieloletni profesor amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów.
 8. Prof. Mieczysław Muraszkiewicz - bazy danych i data mining
  Informatyk, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Mobile Open Society Through wireless Technology (MOST). W przeszłości: ekspert ONZ.
 9. Prof. Małgorzata Rószkiewicz - metody ilościowe
  Prodziekan, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warmiński Mazurski, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Statystycznych (IASA).
 10. Dr Jan Sadlak - współpraca europejska
  Dyrektor Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO-Cepes. W przeszłości: Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Konferencji Rektorów (CRE), Członek Komitetów Doradczych wielu instytucji i organizacji, w tym International Association of University Presidents (IAUP).
 11. Dr Tadeusz Skarbek - pomiary w zarządzaniu
  Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek-założyciel Heads of University Management & Administration Network in Europe (HUMANE), członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
 12. Prof. Bogusław Smólski - pomiary w nauce
  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przewodniczący Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji. Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP. W przeszłości: Rektor Wojskowej Akademii Technicznej.
 13. Prof. Barbara Sosińska-Kalata - zarządzanie wiedzą
  Uniwersytet Warszawski, członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej oraz International Society for Knowledge Organization.
 14. Prof. Tadeusz Szulc - bazy danych w szkolnictwie wyższym
  Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W przeszłości: Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Sekretarz Stanu w MEiN, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej-Zespołu Bolońskiego KRASP.
 15. Prof. Marek Wąsowicz - problematyka prawna
  Uniwersytet Warszawski. Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W przeszłości: Prorektor ds. Studenckich UW.
 16. Prof. Jerzy Woźnicki - zagadnienia systemowe, przewodniczący
  Prezes FRP, Dyrektor ISW, przewodniczący komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych KRASP. W przeszłości: rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Zespołu i pełnomocnik Prezydenta
  RP w pracach nad ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym".