W dniu 14 listopada, w ramach Seminarium Polskiej Akademii Nauk, prof. J. Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, przedstawił referat pt. "Polskie uniwersytety wczoraj, dziś, jutro".