Fundacja Rektorów Polskich, wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy, realizuje od 2007 r. program "Benchmarking  w szkolnictwie wyższym", którego głównym celem jest, jak to wynika ze środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - większe powiązanie z otoczeniem, wzrost efektywności działania i poprawa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskich szkół wyższych poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki systemu  benchmarkingu  dla  szkolnictwa wyższego w Polsce, dostarczającego zaawansowanej informacji zarządczej.

Kontynuując swoje działania, Fundacja Rektorów Polskich zaprasza uczelnie członkowskie KRASP do udziału w kolejnym badaniu benchmarkingowym, pn. WDRAŻANIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI. 

 

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje ogólne dot. programu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym" >>>