W dniu 8 października 2012 r.  Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, w trakcie której wygłosił wykład inauguracyjny pt. " Jakość kształcenia akademickiego - czyżby w konflikcie z innymi wartościami?".