W dniach 19-21 kwietnia 2013 r.  odbyło się w Krakowie  II wyjazdowe  posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, której Przewodniczącym jest Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie KOiL oraz zaproszeni Goście: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Wiesław Banyś, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Józef Lubacz.