Prof. Jerzy Woźnicki jako Przewodniczący Komisji ds Organizacyjnych i Legislacyjnych wziął udział w Posiedzeniu Prezydium   KRASP,   które   odbyło   się   w   dniu   12   września   2013  r.   w   Akademii  Pedagogiki   Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.