W dniu 24 września 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pt. "Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności" zorganizowanej w Gmachu Sejmu RP przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Podczas Sesji I Prof. Jerzy Woźnicki przedstawił referat pt. "Szkolnictwo wyższe w procesie przemian - zmiany systemowe: 2007-2012".

 

Prezentacja pt. "Szkolnictwo wyższe w procesie przemian - zmiany systemowe: 2007-2012">>>