W dniu 25 lutego 2014 r. Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w uroczystej immatrykulacji studentów rozpoczynających studia II stopnia w roku akademickim 2013/2014 na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie uroczystości Prezes Fundacji Rektorów Polskich wygłosił wykład immatrykulacyjny pt. "Innowacje w świecie innowacyjności"