Ustosunkowanie się prof. Jerzego Woźnickiego do niektórych stwierdzeń zawartych w rozmowie redaktor Agnieszki Kublik z prof. Grażyną Skąpską (Gazeta Wyborcza, 30.10.2014 r.)

List prof. Jerzego Woźnickiego do redaktor Agnieszki Kublik (GW) >>>

Zestawienie dorobku prof. Jerzego Woźnickiego w dziedzinie nauk społecznych >>>