Prof. J. Woźnicki w dniu 30 września 2015 r. wziął udział  w uroczyści inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Prof. J. Woźnicki wygłosił wykład inauguracyjny pt.: "Perspektywy rozwoju sektora wiedzy w świetle najnowszych dokumentów programowych".