W  dniu 28 października 2015 r. Prezes FRP wziął udział w konferencji "Ideały Wiedzy i Konflikty Wartości", poświęconej życiu i twórczości prof. Stefana Amsterdamskiego, zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Szkołę Nauk Społecznych IFIS PAN.

Prof. Jerzy Woźnicki był moderatorem debaty pn. "Reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Szkoła nauk społecznych" z udziałem prof. prof. E. Chmieleckiej i V. Tomusk'a.

Galeria zdjęć z konferencji >>>