W dniu 19 listopada 2015 r. Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w II edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, którego gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Prezes Fundacji Rektorów Polskich przedstawił referat otwierający Kongres pn. "Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym".