W dniu 18 stycznia 2016 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium KRASP. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Śląski. Prof. J. Woźnicki poinformował o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz aktualnych działaniach FRP-ISW.

Informacje dla Prezydium KRASP >>>