W dniach 22-23 września 2016r. prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w polsko-ukraińskiej konferencji pn. "Classic University in the Context of the Challenges of Epoch" w Kijowie. Konferencja została zorganizowana przez Union of Rectors of Higher Education Institutions of Ukrainę i Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie we współpracy z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stronę polską reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, ksiądz prof. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W dniu 23 września polska delegacja, której przewodniczył prof. J. Woźnicki spotkała się w siedzibie Ministerstwa w Kijowie z Minister Oświaty i Nauki Ukrainy Lilią Hryniewicz.

W dniu 24 września Ambasada Polska zorganizowała wizytę Prezesa FRP w Bykowni, gdzie zlokalizowany jest czwarty największy cmentarz ukraińskich i polskich ofiar terroru stalinowskiego.