Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stanisława Mańkowskiego

jednego z współzałożycieli Fundacji Rektorów Polskich, który doskonale rozumiał jej misję,  

Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2005,

wybitnego specjalistę z dziedziny inżynierii środowiska, ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji.

 

Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich

wraz z Zarządem i Radą Fundacji