W trakcie kolejnego spotkania Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym referaty przedstawili: prof. B. Sosinska-Kalata, prof. R. Morawski oraz prof. T. Szulc.