Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020,

Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

w kadencji 2016-2020

 

Mamy poczucie wielkiej straty.

Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich

wraz z Zarządem i Radą Fundacji