W 2008 r. do grona Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich, w odpowiedzi na zaproszenie Rady FRP, dołączyły nastepujące osoby z grona rektorów kadencji 2005-2008:

 

Prof. Ryszard Andrzejak
Prof. Adam Budnikowski

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Prof. Bogusław Fiedor 

Prof. Józef Gawlik

Prof. Adam Hamrol
Prof. Wiesław A. Kamiński

Prof. Tomasz Krzyżyński

Prof. Włodzimierz Kurnik

Prof. Karol Musioł 

Prof. Joanicjusz Nazarko

Prof. Bogumił Nowicki

Prof. Leszek Pączek 

Prof. Ksawery Piwocki

Prof. Regina Renz

Ks. Prof. Ryszard Rumianek

Prof. Jerzy Skubis

Prof. Andrzej Sobkowiak

Prof. Antoni Tajduś

Prof. Zbigniew Waśkiewicz

Prof. Janusz Żmija