Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 18 września 2019 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wiceministra Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W trakcie Zgromadzenia prof. J. Woźnicki przedstawił sprawozdanie z działalności think-tanku FRP – ISW w ostatnim roku,  podkreślając m.in. działania Fundacji związane ze wspieraniem procesu  wprowadzania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także  wybrane przedsięwzięcia aktualnie realizowane wspólnie z partnerami strategicznymi: KRASP, Pearson Central Europe, PCG Academia, Plagiat.pl, WN PWN oraz inicjatywy podejmowane z partnerami zagranicznymi.  

Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów, Wiceminister prof. Wojciech Maksymowicz, który przedstawił aktualne działania MNiSW związane z wdrażaniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także działania nakierowane na współpracę ze środowiskiem akademickim.

Przewodniczący KRASP prof. J. Szmidt przedstawił informacje o bieżących pracach KRASP, a także zwrócił uwagę na problemy, z którymi muszą mierzyć się Rektorzy przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

W sesji II Honorowy Przewodniczący KRASP prof. W. Banyś wygłosił referat nt. „Perspektywy europejskie zmian w szkolnictwie wyższym oraz działania KRASP i FRP w tym kontekście”. W swoim wystąpieniu przedstawił wiele inicjatyw międzynarodowych w które zaangażowana jest KRASP oraz FRP m.in. współpracę z KRASP-HRK-CPU, KRASP-FRP- Związek Rektorów Ukrainy czy też wspólne działania KRASP i innych narodowych Konferencji Rektorów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.

 DSC04807  DSC04822  

 DSC04810  DSC04835

 DSC04871  71676491 2459232384165905 3911279729801428992 n