Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje", która odbyła się w dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie.