VIII webinar: "Jakość kształcenia w czasie i po epidemii",  odbędzie się w najbliższy czwartek (25 czerwca) o godzinie 13:30. Organizatorem webinarium jest Fundacja Rektorów Polskich, w bliskiej współpracy z PCG Academia.

Debata w gronie zaproszonych ekspertów będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • Jakie są najważniejsze wyzwania dydaktyki w czasie pandemii? Jakie formy kształcenia sprawdzają się, a jakie nie? Na jakich kierunkach i programach kształcenie przebiega płynnie, a gdzie są największe problemy? Dlaczego tak się dzieje?
  • W jakim stopniu sprawdzają się metody i narzędzia kształcenia zdalnego? Jakie są najskuteczniejsze formy kształcenia on-line? Jakimi dobrymi praktykami w zakresie zdalnego kształcenia możemy się podzielić?
  • W jaki sposób utrzymywać i ewentualnie doskonalić jakość kształcenia w czasie Covid-19? W jaki sposób PKA zamierza prowadzić akredytacje w najbliższym roku akademickim? Czy będą opracowane kryteria oceny jakości edukacji zdalnej?
  • Jakie rozwiązania dydaktyczne powinny zastosować uczelnie po zakończeniu pandemii? Na ile wdrożone metody kształcenia zdalnego pozostaną w uczelniach po Covid-19.

 

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania, w trakcie VIII webinarium zabiorą głos:

Otwarcie:

Prof. Jerzy Woźnicki

Prof. Łukasz Sułkowski

Moderator:

Prof. Krzysztof Diks

Eksperci:

Dr hab. Ewa Chmielecka prof. SGH

Prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski

Dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS

Zakończenie:

Prof. Łukasz Sułkowski

 

Rejestracja i informacje

Udział w webinariach jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Aby dokonać rejestracji wystarczy wejść na stronę: www.pcgacademiawebinaria.pl i wypełnić krótki formularz osobowy. Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie do Państwa przesłany w zwrotnej wiadomości e-mail. W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 669 917 029