W dniu 25.11.2020 r. Fundacja Rektorów Polskich razem z firmą Pearson Central Europe zorganizowały Webinarium poświęcone projektowi i wdrożeniu programów kształcenia na 5 poziomie PRK w polskich uczelniach. Webinarium odbyło się w trybie hybrydowym przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Stacjonarnie w webinarium wzięli udział: członkowie Zespołu ekspertów FRP-Pearson– Prezes FRP, prof. J. Woźnicki, członek zarządu FRP, prof. E. Chmielecka, przedstawiciel firmy Pearson Central Europe pan J. Popko, oraz Sekretarz Zespołu mgr Natalia Kraśniewska. Do webinarium w trybie online dołączyli pozostali członkowie Zespołu FRP-Pearson dr M. Dokowicz, mgr K. Trawińska-Konador, dr T. Jędrzejewski oraz 46 uczestników, a w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, władze uczelni akademickich i zawodowych, eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawiciele Parlamentu Studentów RP oraz inne osoby zainteresowane tematyką webinarium.

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania przez Lidera Zespołu ekspertów FRP-Pearson prof. J. Woźnickiego oraz Pana Dyrektora J. Popko głos zabrali mgr K. Trawińska – Konador i dr M. Dokowicz, którzy przedstawili najważniejsze tezy raportu „Propozycje zmian przepisów dotyczących kształcenia na poziomie 5 polskiej Ramy Kwalifikacji”. Prezentacja ta została uzupełniona komentarzem prawnym dr T. Jędrzejewskiego, członka Zespołu Redakcyjnego KSPSW KRASP od strony merytorycznej i formalno-prawnej.

Następnie Prof. E. Chmielecka przybliżyła działania związane ze studiami 5 poziomu PRK realizowane przez FRP i Pearson od 2013 r. w ramach projektu „Piątym poziom Krajowych Ramy Kwalifikacji”. Prezentacja prof. E. Chmieleckiej zawierała również wyniki badań ankietowych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu programów kształcenia specjalistycznego ulokowanego na 5 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji skierowanych w październiku 2019 r. i lipcu 2020 r. do wszystkich polskich uczelni zawodowych i wybranych uczelni niepublicznych, a także główne wnioski z dyskusji przedstawicieli uczelni akademickich w ramach XXIII Szkoły Zarządzania Strategicznego dla Rektorów i Prorektorów.

Kolejnym punktem programu webinarium była dyskusja na temat przedstawionych propozycji zmian przepisów, głos w dyskusji zabrali: z-ca Dyrektora DIR MEiN Andrzej Kurkiewicz, Rektor PWSZ w Elblągu Jarosław Niedojadło, Rektor PWSZ w Koninie Artur Zimny, Prof. Andrzej Kraśniewski (PW), oraz dr Anna Murkowska (UW). Propozycje i opinie przedstawione podczas dyskusji zostały uwzględnione w raporcie.

Na zakończenie webinarium prof. E. Chmielecka przedstawiła proponowany spis treści planowanej publikacji FRP-Pearson jako podsumowanie projektu.

RAPORT FRP-PEARSON