Prof. Jerzy Woźnicki przedstawił na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniu 5 grudnia 2008 r.  referat poświęcony  Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Wystąpienie to wpisuje się w cykl Seminariów oraz innych podobnych debat w tym zakresie prowadzonych wspólnie przez FRP  i KRASP.