Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stefana Jurgę

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996-2002

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz

Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 1999 - 2002

Założyciela i Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum NanoBioMedycznego UAM

Podsekretarza i Sekretarza stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki

oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005-2007

Doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Członka Rady w latach 2002-2005 oraz

Członka Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich.

Żegnamy Przyjaciela, Profesora o wielkich zasługach dla środowiska akademickiego,

darzonego autorytetem i sympatią 

  

W Fundacji Rektorów Polskich mamy poczucie wielkiej straty.

  

                   Jerzy Woźnicki                                                      Katarzyna Chałasińska-Macukow

                 Prezes Fundacji                                                       Przewodnicząca Rady Fundacji