Zapraszamy do lektury wiosennego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: 2022 Rok Botaniki

W związku z trwającym Rokiem Botaniki polecamy artykuł dr. Maxa Rykaczewskiego poświęcony historii ilustracji w botanice. Być może nie każdy, kto trzymał w ręku podręcznik „Dendrologia”, oglądając ilustracje, zdawał sobie pytanie, dlaczego one są tak ważne w poznawaniu świata flory. Botanika to nie tylko ogrody czy wielkie podmiejskie parki, to także zabudowane zespoły miejskie. Tekst dr inż. arch. Marty Promińskiej poświęcony jest zieleni w otoczeniu architektonicznym. Jeśli średnio 80% życia spędzamy we wnętrzach budynków, to może warto stwarzać jak najkorzystniejsze warunki do mieszkania, pracy czy sąsiedzkiej koegzystencji. Dodatkowo PWN publikuje fragment „Historii botaniki farmaceutycznej” dr. hab. Jacka Drobnika, która ukazała się niedawno.

W numerze również:
Konsekwencje wojny w Ukrainie. Co dalej z Rosją?Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Melnykiem, UWM

Polityki publikacyjne – czyli jak publikować skutecznie i informować o tym otoczenie? Rozmowa z dr. Janem Barabachem, De Gruyter, UP w Poznaniu

Podnoszenie świadomości środowiska doktoranckiego na temat zjawiska wykluczenia nowym celem Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Sebastian Czechowicz, UŁ, KRD

Wiosenne kalendarium wydarzeń Narodowego Centrum Kultury

Aktualne i bezpłatne wydanie można pobrać ze strony nauka.pwn.pl, dołączając do listy subskrybentów.

ZAPRASZAMY DO >>SUBSKRYPCJI